СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Маниер не е просто търговска марка. Зад чисто търговските отношения стоят идеи и каузи за благотворителност и съпричастност.Екипът на фирмата е сериозно ангажиран с дългосрочна стратегия и цели за подпомагане на хора в неравностойно положение, социално слаби, безработни и малцинствени групи.Ние се радваме, че можем да допринесем за добруването на обикновените хора в неравностойната битка с икономическата и социална криза.